Họp thẩm định kết quả pháp điển 03 đề mục: Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; Quốc tịch Việt Nam; Điện ảnh
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Họp thẩm định kết quả pháp điển 03 đề mục: Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; Quốc tịch Việt Nam; Điện ảnh

Sáng ngày 13/01/2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định 03 đề mục: Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; Quốc tịch Việt Nam và Điện ảnh. Cuộc họp do đồng chí Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) chủ trì với sự tham dự gồm đại diện Uỷ ban pháp luật của Quốc hội; đại diện các Bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Triển khai thực hiện Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Tư pháp (Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực) đã thực hiện pháp điển đối với đề mục Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch (đề mục số 1 thuộc chủ đề số 15) và đề mục Quốc tịch Việt Nam (đề mục số 6 thuộc chủ đề số 15); Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện pháp điển đối với đề mục Điện ảnh (Đề mục số 6 thuộc chủ đề số 41) bảo đảm đúng quy trình, trình tự theo quy định.
Theo đó, đề mục Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch gồm 02 văn bản có nội dung thuộc đề mục và có cấu trúc được xây dựng trên cơ sở bố cục của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch. Đề mục Quốc tịch Việt Nam có 08 văn bản được sử dụng để pháp điển và có cấu trúc được xây dựng trên cơ sở bố cục của Luật Quốc tịch năm 2008.  Ngoài ra, đề mục này được bổ sung thêm Chương VI Điều kiện, trình tự, thủ tục nhập Quốc tịch cho người di cư tự do tại các huyện tiếp giáp với Lào và Việt Nam. Đề mục Điện ảnh có 12 văn bản sử dụng để pháp điển và 30 văn bản có nội dung liên quan. Cấu trúc của đề mục được giữ nguyên theo cấu trúc của Luật Điện ảnh năm 2006.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định đã đánh giá cao quá trình triển khai thực hiện pháp điển cũng như chất lượng kết quả pháp điển các đề mục. Về cơ bản, 03 đề mục nêu trên đã được thực hiện bảo đảm đúng quy định như: Hồ sơ kết quả pháp điển gửi thẩm định đầy đủ; việc pháp điển các QPPL trong các đề mục bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, phù hợp và sự tuân thủ trình tự, thủ tục pháp điển theo đề mục. Tuy nhiên, kết quả pháp điển các đề mục này vẫn còn một số lỗi kỹ thuật như ghi số của điều bị nhầm lẫn, một số điều trong các đề mục chưa được xác đinh nội dung liên quan đến nhau; vị trí của một số điều trong các đề mục còn chưa phù hợp.
Kết luận cuộc họp, thay mặt Hội đồng thẩm định Đ/c Hoàng Xuân Hoan – Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL nhận định kết quả pháp điển các đề mục: Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; Quốc tịch Việt Nam và Điện ảnh về cơ bản bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật và đề nghị các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển các đề mục trên nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định; chỉnh lý và sớm hoàn thiện Hồ sơ để trình Bộ Tư pháp sắp xếp vào các chủ đề và trình Chính phủ thông qua theo quy định./. 
Nguyễn Thị Trà