Bộ Tư pháp tổ chức họp thẩm định 03 đề mục: Công tác văn thư; Lưu trữ và Hộ tịch
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức họp thẩm định 03 đề mục: Công tác văn thư; Lưu trữ và Hộ tịch

Ngày 17/5/2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định 03 đề mục: Công tác văn thư; Lưu trữ và Hộ tịch. Cuộc họp do đồng chí Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp chủ trì với sự tham dự của các thành viên Hội đồng thẩm định gồm đại diện các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển; các Bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Tại cuộc họp, sau khi nghe đại diện Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp báo cáo kết quả pháp điển đối với 03 đề mục, các thành viên Hội đồng thẩm định đánh giá cao về chất lượng kết quả pháp điển cũng như trách nhiệm của các bộ, ngành tham gia thực hiện pháp điển 03 đề mục này và thống nhất thông qua. 

Tuy nhiên, kết quả pháp điển vẫn còn một số vấn đề cần căn chỉnh thêm như: (1) Thông tư số 91/2012/TT-BQP ngày 26/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành quy chế về công tác văn thư, lưu trữ và bảo mật tài liệu trong quân đội; Thông tư số 92/2012/TT-BQP ngày 26/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính của các cơ quan, đơn vị trong quân đội có nội dung thuộc đề mục Công tác văn thư.Tuy nhiên, 02 Thông tư này không có tính quy phạm, có phạm vi điều chỉnh trong nội bộ cơ quan Bộ Quốc phòng. Hơn nữa, Bộ Quốc phòng đang nghiên cứ ban hành Thông tư để thay thế Thông tư này trong quý III/2017. Do vậy, trước mắt không cần thiết thực hiện pháp điển 02 Thông tư này. (2) các quy định trong Thông tư số 04/2013/TT-BNV hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ đã được sử dụng pháp điển vào đề mục Công tác văn thư. Do vậy, các quy định này không thể thực hiện pháp điển vào đề mục Lưu trữ. (3) Còn một số QPPL có nội dung thuộc đề mục chưa được pháp điển như Điều 2, Điều 3 Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư (khi thực hiện pháp điển vào đề mục Công tác văn thư, số thứ tự các điều trên là số thứ tự tiếp theo của điều cuối cùng Nghị định số 110/2004/NĐ-CP, cụ thể là các điều: 42.1.NĐ.37. Hiệu lực thi hành và 42.1.NĐ.38.Hướng dẫn thi hành); Điều 3 Thông tư số 04/2013/TT-BNV hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức. (4) Vị trí của một số QPPL trong đề mục Lưu trữ chưa logic như Điều 42.2.TT.14.3. Đối tượng thống kê sắp xếp sau Điều 42.2.LQ.27 Thống kê nhà nước về lưu trữ; Điều 42.2.TT.1.4. Yêu cầu quản lý tài liệu sắp xếp sau Điều 42.2.LQ.24 Quản lý tài liệu lưu trữ trong trường hợp cơ quan, tổ chức chia, tách, sáp nhập, giải thể; tổ chức kinh tế là doanh nghiệp nhà nước chia, tách, sáp nhập, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu hoặc phá sản; Điều 42.2.TT.2.3. Yêu cầu chung sắp xếp sau Điều 42.2.LQ.25 Trách nhiệm bảo quản tài liệu lưu trữ; Điều 42.2.TT.19.5. Thẩm quyền cho phép sử dụng tài liệu sắp xếp sau Điều 42.2.LQ.31 Sử dụng tài liệu lưu trữ tại cơ quan. (5) Một số điều chưa ghi số, ký hiệu chưa đúng cần chỉnh sửa. (6) Vẫn còn nhiều lỗi kỹ thuật như trật tự thông tin trong phần chỉ dẫn, cỡ chữ chưa thống nhất, lỗi chính tả…
Tham gia ý kiến thêm tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Trưởng phòng Phòng Pháp điển và hợp nhất văn bản QPPL thông tin về việc hiện nay các bộ, ngành cũng như các đơn vị thuộc Bộ mới bước đầu sử dụng Phần mềm pháp điển. Cục Hộ tịch, Quốc tịch và Chứng thực đang thực hiện pháp điển đề mục Hộ tịch trên bản Word nên có hiện tượng lỗi ghi số, ký hiệu chưa đúng hoặc trật tự các điều cũng như thông tin trong phần chỉ dẫn chưa đúng, cỡ chữ chưa thống nhất, lỗi chính tả… Sau buổi thẩm định này, Cục Hộ tịch, Quốc tịch và Chứng thực sẽ phối hợp với Cục Kiểm tra văn bản đưa kết quả pháp điển đề mục Hộ tịch vào Phần mềm pháp điển khi đó Phần mềm pháp điển sẽ tự động khắc phục được các lỗi này.
Kết luận cuộc họp, Đ/c Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL thay mặt Hội đồng thẩm định đánh giá cao quá trình triển khai thực hiện cũng như kết quả pháp điển 03 đề mục: Công tác văn thư; Lưu trữ và Hộ tịch. Các đề mục này cơ bản bảo đảm tính chính xác, đầy đủ của các quy phạm pháp luật; vị trí của các quy phạm pháp luật trong nội dung các đề mục cũng bảo đảm logic, hợp lý; không có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo giữa các quy phạm pháp luật được pháp điển vào các đề mục. Tuy nhiên, một số kỹ thuật pháp điển trong các đề mục còn chưa phù hợp với quy định tại Pháp lệnh pháp điển đã được các thành viên Hội đồng thẩm định chỉ ra, đề nghị Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện Kết quả pháp điển theo quy định.
Nguyễn Thị Trà