Bộ Tài liệu tập huấn về cách thức khai thác, sử dụng Bộ pháp điển và kỹ thuật thực hiện pháp điển
Sign In

Hướng dẫn nghiệp vụ

Bộ Tài liệu tập huấn về cách thức khai thác, sử dụng Bộ pháp điển và kỹ thuật thực hiện pháp điển

Để thuận tiện cho các cá nhân, tổ chức tiếp cận, giới thiệu, tuyên truyền và khai thác, sử dụng Bộ pháp điển được hiệu quả, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” do Liên minh châu Âu và Cơ quan Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) xây dựng Bộ Tài liệu tập huấn về cách thức khai thác, sử dụng Bộ pháp điển và kỹ thuật thực hiện pháp điển. Bộ Tài liệu bao gồm 02 phần: Tài liệu dành cho tập huấn viên và Tài liệu dành cho học viên.
Hoàng Như Quỳnh
Chung nhan Tin Nhiem Mang