Họp Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu trưng (LOGO), Khẩu hiệu (SLOGAN) và Mô phỏng Ứng dụng điện tử (APP) của Bộ pháp điển Việt Nam”
Sign In

Tin hoạt động

Họp Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu trưng (LOGO), Khẩu hiệu (SLOGAN) và Mô phỏng Ứng dụng điện tử (APP) của Bộ pháp điển Việt Nam”

Chiều ngày 03/10/2023, Bộ Tư pháp tổ chức họp Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu trưng (LOGO), Khẩu hiệu (SLOGAN) và Mô phỏng Ứng dụng điện tử (APP) của Bộ pháp điển Việt Nam”. Cuộc họp do đồng chí Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi chủ trì cùng với sự tham dự của các thành viên trong Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi.

Tại cuộc họp, đồng chí Trần Thanh Loan, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Pháp điển và hợp nhất văn bản QPPL, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã Công bố các văn bản liên quan đến Cuộc thi, cụ thể: Kế hoạch tổ chức Cuộc thi (kèm theo Quyết định số 2212/QĐ-BTP ngày 15/9/2023); Quyết định thành lập Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi (Quyết định số 2213/QĐ-BTP và Quyết định số 2315/QĐ-BTC) và trình bày các nội dung tại Dự thảo Thể lệ Cuộc thi; Quy chế và hướng dẫn chấm điểm tác phẩm dự thi.
Chỉ đạo thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Hồ Quang Huy đã nêu một số vấn đề cần trao đổi, thảo luận và đề nghị các đại biểu có ý kiến góp ý hoàn thiện đối với 02 Dự thảo trên nhằm bảo đảm Cuộc thi đạt chất lượng, hiệu quả.
Về cơ bản, các thành viên tại cuộc họp nhất trí với các nội dung tại dự thảo, ngoài ra, để các dự thảo được hoàn thiện, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và có ý kiến góp ý cụ thể về thời gian tổ chức Cuộc thi; tiêu chí chấm thi; Phương thức, hình thức, hoạt động truyền thông trong thời gian thi để khích lệ, thu hút đông đảo các đối tượng tham gia…

Phát biểu kết luận tại cuộc họpđồng chí Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi đã đánh giá cuộc họp diễn ra theo đúng với kế hoạch đề ra, các đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận với tinh thần nghiêm túc, đồng thời, đồng chí Hồ Quang Huy đề nghị bộ phận thường trực Ban Tổ chức nghiên cứu tiếp thu hoàn thiện Dự thảo Thể lệ; Quy chế và hướng dẫn chấm điểm tác phẩm dự thi; bám sát Kế hoạch tổ chức Cuộc thi, hoàn thành các công việc theo đúng tiến độ và chất lượng./.
Vũ Thị Mai
Chung nhan Tin Nhiem Mang