Hội thảo trao đổi, thảo luận về kỹ thuật cập nhật QPPL mới vào Bộ pháp điển
Sign In

Tin hoạt động

Hội thảo trao đổi, thảo luận về kỹ thuật cập nhật QPPL mới vào Bộ pháp điển

Sáng ngày 11/11/2022, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo trao đổi, thảo luận về kỹ thuật cập nhật QPPL mới vào Bộ pháp điển. Đồng chí Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp chủ trì Hội thảo. Hội thảo có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp và các đại biểu là công chức trực tiếp thực hiện pháp điển đến từ các đơn vị thuộc các Bộ, ngành.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Hồ Quang Huy đã thông tin về tình hình xây dựng Bộ pháp điển, hiện nay, các bộ, ngành đã hoàn thành 252/271 đề mục (đạt tỷ lệ 93% khối lượng của Bộ pháp điển), đây là thành quả của sự phối hợp chặt chẽ, sự quyết tâm của Bộ Tư pháp và các bộ, ngành. Bộ pháp điển về cơ bản đã hoàn thành và chuyển sang giai đoạn mới đi vào khai thác, sử dụng và tiếp tục duy trì, hoàn thiện. Yêu cầu cấp thiết đặt ra hiện nay là Bộ pháp điển “thực sự đi vào cuộc sống”, hỗ trợ hiệu quả cá nhân, tổ chức tra cứu và áp dụng pháp luật nên đòi hỏi sự quan tâm cao hơn nữa của các bộ, ngành trong việc duy trì, cập nhật Bộ pháp điển. Theo đó, Cục Kiểm tra văn bản tổ chức Hội thảo này nhằm trao đổi, thảo luận và kịp thời giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn cập nhật QPPL mới vào Bộ pháp điển, qua đó nâng cao hơn kiến thức, kỹ năng cập nhật QPPL mới, hướng tới mục tiêu cao nhất là bảo đảm Bộ pháp điển được cập nhật kịp thời, chất lượng.
Tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Duy Thắng đã khái quát về trình tự, thủ tục cập nhật QPPL mới vào Bộ pháp điển bao gồm 03 nội dung chính: Đối tượng và cách thức cập nhật QPPL mới; thời hạn, thẩm quyền và trách nhiệm cập nhật QPPL mới; trình tự, thủ tục cập nhật QPPL mới, xây dựng lại đề mục và bổ sung đề mục, chủ đề mới trong Bộ pháp điển. Trong những năm gần đây (2016-2020), trung bình mỗi năm Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành ban hành khoảng 1.000 văn bản (bao gồm văn bản mới và văn bản sửa đổi, bổ sung), do đó, các cơ quan thực hiện pháp điển có khối lượng văn bản cần cập nhật vào Bộ pháp điển là rất lớn. Hiện nay, tại một số bộ ngành, việc tổ chức triển khai thực hiện pháp điển theo cơ chế tản việc về các đơn vị chuyên môn, cùng với quy trình cập nhật và kỹ thuật pháp điển trên Phần mềm hỗ trợ pháp điển còn khá phức tạp dẫn đến tình trạng chưa bảo đảm cập nhật kịp thời QPPL mới vào Bộ pháp điển theo quy định.
Tiếp theo, đồng chí Trần Thanh Loan, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Pháp điển và hợp nhất văn bản QPPL và đồng chí Phùng Thị Hương, Chuyên viên Phòng Pháp điển và hợp nhất QPPL đã giới thiệu, hướng dẫn kỹ thuật cập nhật QPPL mới vào Bộ pháp điển trên Phần mềm hỗ trợ pháp điển hệ thống QPPL. Tại Hội thảo, các đại biểu đã có thời gian thao tác các kỹ năng, nghiệp vụ cập nhật QPPL mới trên Phần mềm và tích cực trao đổi, thảo luận, nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong việc cập nhật QPPL mới vào Bộ pháp điển. Từ các ý kiến trao đổi của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Duy Thắng đã giải đáp, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cập nhật QPPL mới vào Bộ pháp điển.
Kết luận tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Duy Thắng đánh giá cao các ý kiến trao đổi, thảo luận của đại biểu các bộ, ngành và đề nghị các công chức trực tiếp tham gia công tác pháp điển hệ thống QPPL tại các bộ, ngành luôn quan tâm, sát sao trong việc cập nhật QPPL mới vào Bộ pháp điển, bảo đảm Bộ pháp điển luôn có chất lượng tốt nhất, phát huy được các tính năng phục vụ nhu cầu tra cứu, tìm kiếm quy định pháp luật của cá nhân, tổ chức và ngày càng được xã hội biết đến nhiều hơn./.
Hoàng Như Quỳnh
Chung nhan Tin Nhiem Mang