Bộ Tài liệu tập huấn về cách thức khai thác, sử dụng Bộ pháp điển và kỹ thuật thực hiện pháp điển
Sign In

Tin hoạt động

Bộ Tài liệu tập huấn về cách thức khai thác, sử dụng Bộ pháp điển và kỹ thuật thực hiện pháp điển

Qua gần 09 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành đã quyết tâm, nỗ lực để công tác xây dựng Bộ pháp điển bảo đảm chất lượng, hoàn thành vượt tiến độ. Đến nay, các bộ, ngành đã hoàn thành 263/271 đề mục, đạt tỷ lệ hơn 97% khối lượng Bộ pháp điển, trong đó, 250/271 đề mục đã được Chính phủ thông qua và đưa vào khai thác, sử dụng trên thực tế. Với kết quả như hiện nay, Bộ pháp điển đã cơ bản hoàn thành, việc xây dựng Bộ pháp điển có thể nói là “về đích sớm” trước 01 năm so với lộ trình đặt ra.

Để thuận tiện cho các cá nhân, tổ chức tiếp cận, giới thiệu, tuyên truyền và khai thác, sử dụng Bộ pháp điển được hiệu quả, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” do Liên minh châu Âu và Cơ quan Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) xây dựng Bộ Tài liệu tập huấn về cách thức khai thác, sử dụng Bộ pháp điển và kỹ thuật thực hiện pháp điển. Bộ Tài liệu bao gồm 02 phần: Tài liệu dành cho tập huấn viên và Tài liệu dành cho học viên.

Tài liệu tập huấn dành cho học viên nhằm cung cấp các kiến thức tổng quan về công tác pháp điển hệ thống QPPL, Bộ pháp điển và cách thức khai thức, sử dụng Bộ pháp điển. Đồng thời Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ thuật pháp điển, cập nhật QPPL mới, đề mục mới vào Bộ pháp điển. Tài liệu này được sử dụng là tài liệu tham khảo cho hai nhóm đối tượng sau: (i) Tập huấn viên, Báo cáo viên tại các bộ, ngành, các trường đại học có chuyên ngành luật, Sở Tư pháp địa phương nhằm tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển và (ii) Cá nhân (công chức trực tiếp thực hiện công tác pháp điển tại các bộ, ngành, Báo cáo viên pháp luật thực hiện tuyên truyền, giới thiệu Bộ pháp điển, công chức, sinh viên, giảng viên, người dân), tổ chức có nhu cầu tìm hiểu về công tác pháp điển hệ thống QPPL và sử dụng, khai thác Bộ pháp điển điện tử.
 Tài liệu tập huấn dành cho tập huấn viên với mục tiêu trang bị cho học viên tại các bộ, ngành và địa phương kiến thức tổng quan về công tác pháp điển; kỹ năng, phương pháp tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng và cập nhật Bộ pháp điển. Tài liệu bao gồm các nội dung chính như sau: Phần 1: Giới thiệu chung về khóa tập huấn (mục tiêu, nội dung, giám sát và đánh giá, lưu ý, trang thiết bị cần thiết, công cụ sử dụng, tài liệu hướng dẫn chung, yêu cầu về kỹ năng chuyên môn, chương trình tập huấn và phương pháp tập huấn); Phần 2: Nội dung tập huấn (Tổng quan về công tác pháp điển hệ thống QPPL và Bộ pháp điển; Hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển và Quy trình và kỹ thuật thực hiện pháp điển) và Các phụ lục kèm theo (Phụ lục bài giảng, Phụ lục giải đáp và Phụ lục Phiếu khảo sát). Bộ Tài liệu đã hướng dẫn cách thức chuẩn bị và các bước triển khai cho việc tổ chức lớp tập huấn; giới thiệu các phương pháp, kỹ năng tập huấn mới theo cách thức lấy người học làm trung tâm; lường trước các tình huống phát sinh và cách thức xử lý vấn đề pháp sinh.
 Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp xin trân trọng giới thiệu và đăng tải nội dung Bộ Tài liệu cho tập huấn viên về cách thức khai thác, sử dụng Bộ pháp điển và kỹ thuật thực hiện pháp điển (tài liệu dành cho tập huấn viên và học viên).
Trân trọng./.
 Link Bộ Tài liệu cho tập huấn về cách thức khai thác, sử dụng Bộ pháp điển và kỹ thuật thực hiện pháp điển
(Mục Hướng dẫn nghiệp vụ tại Cổng thông tin điện tử pháp điển)
https://phapdien.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/huong-dan-nghiep-vu.aspx?ItemID=21

 
Hoàng Như Quỳnh
Chung nhan Tin Nhiem Mang