Tin hoạt động
Sign In

Tin hoạt động

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá việc thực hiện công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

(21/07/2015)

Ngày 22/01/2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 114/QĐ-BTP ban hành Bộ Tiêu chí nhằm đánh giá việc tổ chức thực hiện công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật được áp dụng trong hoạt động của Bộ Tư pháp để theo dõi, nắm bắt tình hình tổ chức thực hiện công tác pháp điển của các cơ quan thực hiện pháp điển, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn thực hiện, góp phần xây dựng Bộ pháp điển bảo đảm chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ.

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực pháp điển hệ thống QPPL năm 2015

(12/05/2015)

Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2015 (ban hành kèm theo Quyết định số 485/QĐ-BTP ngày 17/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2015), Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 909/QĐ-BTP ngày 12/5/2015 ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật năm 2015, giao cho Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch.

Nhìn lại một năm triển khai thực hiện công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

(03/02/2015)

Năm 2014, thể chế cũng như các điều kiện pháp lý cần thiết bảo đảm cho việc xây dựng thành công Bộ pháp điển đã được hoàn thiện. Năm 2015, các cơ quan thực hiện pháp điển (gồm: các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán nhà nước) tập trung kiện toàn các điều kiện bảo đảm phục vụ công tác pháp điển và triển khai thực hiện pháp điển các đề mục có hệ thống văn bản sử dụng để pháp điển ít, đơn giản, có tính ổn định, có liên quan nhiều đến quyền, lợi ích hợp pháp của các nhân, doanh nghiệp.

Hội nghị triển khai Thông tư số 13/2014/TT-BTP hướng dẫn thực hiện pháp điển hệ thống QPPL cho các cơ quan thực hiện pháp điển

(10/06/2014)

Sau khi Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL và Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển, ngày 29/4 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 13/2014/TT-BTP hướng dẫn việc thực hiện pháp điển hệ thống QPPL, Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/6/2014. Để việc thực hiện pháp điển tại các cơ quan được thống nhất, chất lượng và hiệu quả và kịp thời, hôm nay (ngày 10/6/2014), Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư số 13/2014/TT-BTP cho các cơ quan thực hiện pháp điển. Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Bộ, đồng chí Lê Hồng Sơn - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã chủ trì và chỉ đạo Hội nghị. Hội nghị có sự tham dự của hơn 80 đại biểu đại diện các tổ chức pháp chế của 27 cơ quan thực hiện pháp điển và tổ chức pháp chế của các Tổng cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Chung nhan Tin Nhiem Mang