Tin hoạt động
Sign In

Tin hoạt động

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Bộ Tài chính tổ chức Tập huấn nghiệp vụ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán

(12/09/2018)

Tại Kế hoạch triển khai nhiệm vụ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 2695/QĐ-BTC ngày 22/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được giao chủ trì thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán. Để thực hiện Kế hoạch này và hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ về pháp điển hệ thống QPPL cho cán bộ, công chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 11/9/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tổ chức Hội nghị hoạt động pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán. Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng chí Nguyễn Thị Huệ - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chủ trì Hội nghị cùng với sự tham gia của đại diện Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp và một số Lãnh đạo; công chức được giao trực tiêp thực hiện pháp điển.

Nâng cấp Phần mềm pháp điển và hướng tới mục tiêu “hoàn thành sớm” Bộ pháp điển vào năm 2020

(05/09/2018)

Sáng ngày 04/9/2018, được sự chỉ dạo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã tổ chức Hội thảo trao đổi, thảo luận, góp ý về nâng cấp Phần mềm pháp điển hệ thống QPPL. Hội thảo do đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL chủ trì cùng với sự tham dự của đại diện các cơ quan, thực hiện pháp điển các bộ, ngành và một số chuyên gia trong công tác pháp điển.

Bộ Tư pháp tổ chức thành công Hội nghị Sơ kết 05 năm triển khai, thực hiện Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL

(26/06/2018)

Ngày 26/6/2018, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị nhằm đánh giá kết quả 05 năm triển khai, thực hiện Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật (QPPL). Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Bộ, đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL chủ trì Hội nghị cùng với sự tham gia đầy đủ đại diện của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và một số cơ quan, tổ chức ở Trung ương có liên quan.

Họp thẩm định dự thảo Nghị định và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật không còn áp dụng trên thực tế

(08/06/2018)

Ngày 08/6/2018, lần đầu tiên Bộ Tư pháp tổ chức cuộc Họp thẩm định dự thảo Nghị định và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật không còn áp dụng trên thực tế trong các lĩnh vực quản lý của các bộ, cơ quan: Quốc phòng; công an; Lao động - Thương binh và Xã hội; Tài chính; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển tại Hà Nội

(24/05/2018)

Sáng ngày 24/5/2018, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hà Nội. Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Bộ, đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL chủ trì cùng với sự tham gia có đại diện UBND và các sở, ban, ngành của Thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận; Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân cấp quận và cấp Thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận; các doanh nghiệp; các tổ chức, hiệp hội đại diện cho doanh nghiệp; một số luật sư, giảng viên luật, chuyên gia có kinh nghiệm trong các lĩnh vực xây dựng pháp luật; các cơ quan thông tấn báo chí…

Tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật cho các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ

(17/05/2018)

Triển khai thực hiện nhiệm vụ pháp điển, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 145/QĐ-BNV ngày 12/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội Vụ. Theo đó, Bộ Nội vụ đã pháp điển xong và trình Chính phủ thông qua 02/11 đề mục thuộc thẩm quyền. Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ triển khai thực hiện pháp điển đối với ít nhất 07/11 đề mục thuộc thẩm quyền. Để bao đảm tiến độ, chất lượng công tác pháp điển các đề mục, ngày 17/5/2018, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ pháp điển hệ thống QPPL cho các đơn vị thuộc Bộ. Hội nghị do đồng chí Lê Trọng Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế chủ trì cùng với sự tham gia của đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Trưởng phòng Phòng Pháp điển và hợp nhất văn bản QPPL, Bộ Tư pháp và 20 công chức đại diện các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ.

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển tại Thành phố Hồ Chí Minh

(10/05/2018)

Ngày 10/5/2018, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Bộ, đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL chủ trì cùng với sự tham gia có đại diện UBND và các sở, ban, ngành của Thành phố Hồ Chí Minh; Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân cấp quận và cấp Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận; các doanh nghiệp; các tổ chức, hiệp hội đại diện cho doanh nghiệp; một số luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm trong các lĩnh vực xây dựng pháp luật; các cơ quan thông tấn báo chí…

Họp Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

(19/04/2018)

Chiều ngày 19/4/2018, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong các lĩnh vực lao động, thương binh xã hội; ngân hàng; quốc phòng và y tế. Cuộc họp do đồng chí Hoàng Xuân Hoan, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp, Tổ phó Tổ biên tập chủ trì cùng với sự tham dự của 18/20 thành viên của Tổ là đại diện các bộ, ngành và một số đơn vị có liên quan của Bộ Tư pháp.

Triển khai sử dụng Bộ pháp điển với công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL

(12/04/2018)

Ngày 12/4/2018, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã tổ chức Hội nghị giới thiệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển Việt Nam đối với các công chức của Cục. Hội nghị do đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL chủ trì cùng với toàn thể cán bộ, công chức của Cục.

Các tin khác

Chính phủ tiếp tục thông qua và chính thức đưa vào khai thác, sử dụng công khai trên mạng internet kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề Tương trợ tư pháp; Văn thư lưu trữ và 28 đề mục Chính phủ chỉ đạo “đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng Bộ pháp điển” là một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 Công tác xây dựng Bộ pháp điển là một trong 10 sự kiện nổi bật năm 2017 của ngành Tư pháp Bộ Y tế tổ chức Tập huấn nghiệp vụ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế năm 2017 Hội nghị đối thoại về những vấn đề pháp lý phát sinh thông qua hoạt động pháp điển hệ thống QPPL trong lĩnh vực Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Hội nghị đối thoại những vấn đề pháp lý phát sinh qua hoạt động pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đầu tư Tọa đàm trao đổi kỹ năng, nghiệp vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong việc khai thác, sử dụng kết quả pháp điển đề mục Doanh nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thành công Hội nghị tập huấn hướng dẫn kỹ năng thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
Chung nhan Tin Nhiem Mang